פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Domain Support

Support for Domain Registration, Renewals and Transfers

 Web Hosting Support

Standard Support for your Web Hosting Account.

 New Request / Report Issue

Is this request or are you reporting an issue?

 Billing and Sales

General Billing and Sales Inquiries

 Abuse

Abuse Department

 Cancellations

Send all cancellation requests to this deplartment